Kontakt

Komenda Miejska PSP Wrocław
Kręta 28
50-233 Wrocław
tel. +48 71 320 70 04
fax +48 71 320 70 05
e-mail: wroclaw@kmpsp.wroclaw.pl

Statystyki
2012
2013
2014
2015
2016

Ochotnicza Straż Pożarna
Zakładowa Służba Ratownicza


   Na terenie Powiatu Wrocławskiego funkcjonuje 17 jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego:
   Ponadto w Powiecie Wrocławskim funkcjonuje 20 jednostek OSP nie włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego:
ALL RIGHTS RESERVED KM PSP Wrocław