Kontakt

Komenda Miejska PSP Wrocław
Kręta 28
50-233 Wrocław
tel. +48 71 320 70 04
fax +48 71 320 70 05
e-mail: wroclaw@kmpsp.wroclaw.pl

Statystyki
2012
2013
2014
2015
2016

Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze PSP

powiat wroclaw
Miasto Wrocław z podziałem na obszary chronione JRG i zarysem głównych dróg


JRG 1 we Wrocławiu

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP nr 1 we Wrocławiu

     ul. Teatralna 16-20, 50-056 Wrocław
     tel. +48 71 344 38 17
     e-mail: jrg1@kmpsp.wroclaw.pl
     Dowódca JRG: mł. bryg. Janusz Majtyka
     p.o. Zastępca dowódcy JRG: st. kpt. Piotr Kłonowski
     Strażacy z JRG 1 mają pod opieką mieszkańców dzielnicy Stare Miasto we Wrocławiu.
     Granica północna biegnie od mostu Milenijnego południowym brzegiem Odry: Odra Dolna, Odra Południowa, Odra Górna do ujścia rzeki Oławy. Włącznie z wyspą Tamka i elektrownią wodną z wyłączeniem mostów drogowych i kolejowych. Wschdnia granica przebiega korytem rzeki Oławy do jej ujścia do mostu Oławskiego, dalej osią jezdni ulicy Walońskiej do placu Wróblewskiego. Następnie od placu Wróblewskiego przebiega osią jezdni ulicy Pułaskiego obejmując numery nieparzyste do wiaduktu kolejowego. Granica południowa biegnie od wiaduktu kolejowego nad ul. Pułaskiego południową skarpą toru kolejowego do wiaduktu na ul. Strzegomskiej, dalej północnym torem kolejowym do estakady Gądowianka. Granica zachodnia przebiega od estakady Gądowianka w miejscu przecięcia z linią kolejową osią jezdni ul. Na ostatnim Groszu i Milenijnej do południowego brzegu Odry.
    Od północy obszar chroniony JRG 1 sąsiaduje z obszarem chronionym JRG 8, od zachodu z obszarem JRG 7 oraz JRG 4, od południa granbiczy z obszarem JRG 9, a od wschodu z JRG 3.
     Strażacy mają do dyspozycji 3 samochody gaśnicze, 3 samochody specjalne i 2 samochody operacyjne.
     Specjalność jednostki to Ratownictwo wodno-nurkowe

JRG 2 we Wrocławiu


Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP nr 2 we Wrocławiu

     ul. Gdańska 11, 50-344 Wrocław
     tel. +48 71 328 10 05
     e-mail: jrg2@kmpsp.wroclaw.pl
     Dowódca JRG: mł. bryg. Mariusz Urbaniak
     Zastępca dowódcy JRG: mł. bryg. Michał Newlaczyl

     Strażacy z JRG 2 mają pod opieką mieszkańców wschodniej części dzielnicy Śródmieście. Osiedla chronione to: Biskupin, Bartoszowice, Sępolno, Zacisze, Swojczyce, Strachocin, Wojnów.
    Granica pólnocna obszaqru chronionego JRG biegnie od mostu Warszawskiego (wyłacznie) korytem Kanału Żeglugowego do mostu Bolesława Chrobrego (włącznie), następnie osią ulicy Swojczyckiej, Mydlanej, Miloszyckiej. Następnie prtzebiega ulica Ceglaną i jej umownym przedłużeniem aż do granic miasta. Granica wschodnia pokjrywa się z granicą miasta do przecięcia się granic rozdzieląjących gminy Długołęka i Czernica. Obszar chroniony JRG 2 obejmuje również gminę Czernica. Granica Południowa przebiega korytem rzeki Odry od granicy miasta, a następnie Kanałem Bocznym, Kanałem Opatowickim, dalej korytem rzeki Odry do mostu grunwaldzkiego (włącznie), dalej do mostu Pokoju (włącznie). Ganica zachdnia biegnie od mostu Pokoju osią jezdni kard. Wyszyńskiego do ulicy Jedności Narodowej i dlaej do mostu Warszawskiego.
    Od pólnocy obszar chroniony JRG 2 sąsiaduje z obszarem JRg 5. Od zachodu z obszarem JRG 8, od południa z obszarem JRG 8 oraz JRG 3. Od wschodu JRG 2 graniczy z obszarem JRG Jelcz Laskowice (KP PSP w Oławie).
     Strażacy mają do dyspozycji 3 samochody gaśnicze, 2 samochody specjalne i 1 samochód operacyjny.

JRG 3 we Wrocławiu


Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP nr 3 we Wrocławiu

     ul. Krakowska 40/42, 50-425 Wrocław
     tel. +48 71 343 23 23
     e-mail: jrg3@kmpsp.wroclaw.pl
     Dowódca JRG: mł. bryg. Wiesław Wojciechowski
     Zastępca dowódcy JRG: kpt. Piotr Ciesielski

     Strażacy z JRG 3 mają pod opieką mieszkańców wschodniej części dzielnicy Krzyki. Osiedla chronione to: Bieńkowice, Bierdzany, Brochów, Księże Małe, Księże Duże, Opatowice, Przedmieście Oławskie, Rakowiec, Swiątniki, Wilczy Kąt.
    Granica północna i wschodnia biegnie korytem rzeki Odry do ujścia rzeki Oławy, Kanałem Opatowickim, Kanałem Boczym i dalej korytem rzeki Odry do granic miasta. Obsar chroniony JRG 3 objemuje cały obszar gminy Siechnice. Granica zachodnia biegnie zachodnią skarpą toru kolejowego Wrocław główny-Strzelin, od granicy miasta do wiaduktu nad ulica Pułaskiego. następnie osią jezdni ulicy Pułaskiego do palcu Wróblewskiego, osią jezdni ulicy Walońskiej do mostu Oławskiego. Następnie od mostu Oławskiego korytem rzeki oławy do jej ujścia do rzeki Odry.
    Od północy obszar chroniony JRg 3 sąsiaduje z obszarem chronionym JRG 2, od zachodu graniczy z obszarem JRG 1, od południa z obszarem JRG 9, a od wschodu z obszarem chronionym JRG Oława (KP PSP Oława).
     Strażacy mają do dyspozycji 3 samochody gaśnicze, 6 samochodów specjalnych i 1 samochód operacyjny.
     Specjalność jednostki to Ratownictwo chemiczno - ekologiczne

JRG 4 we Wrocławiu


Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP nr 4 we Wrocławiu
     ul. Grabiszyńska 259, 53-234 Wrocław
     tel. +48 71 361 24 19
     e-mail: jrg4@kmpsp.wroclaw.pl
     Dowódca JRG: bryg. mgr inż. Artur Słabicki
     Zastępca dowódcy JRG: asp. sztab. Stanisław Buras

     Strażacy z Jednostki Ratowniczo - Gasniczej nr 4 chronią mieszkańców południowo - wschodniej części dzielnicy Fabryczna oraz zachodniej dzielnicy Krzyki, a dokładniej mieszkańców następujących osiedli: Gajowice, Grabiszyn, Grabiszynek, Muchobór Mały, Muchobór Wielki, Oporów, Borek, Klecina, Nowy Dwór.
    Granica północna przebiega od przecięcia Autostradowej Obwodnicy Wrocławia z linią kolejową przy ul. żernickiej wzdłuż torów kolejowych do estakady Gądowianka. Następnie północnym torem kolejowym do wiaduktu kolejowego nad ul. Zaporowską. Granica Wschodnia biegnie od wiaduktu kolejowego nad ul. Zaporowską do placu Hirszfelda, dalej do placu Powstańców Śląskich. Następnie zachodnim skrajem torowiska tramwajowego do ul. Racławickiej, osią jezdni ul. Racławickiej do wiaduktu kolejowego, a nastepnie do rzeki Ślęzy. Dalej korytem rzeki Ślęza do autostrady A4 (ok. 154,6 km). Granica południowa przebiega od przecięcia auytostrady a4 z rzeką Ślęza południowym krańcem A4 do torów kolejowych, następnie wzdłuż torów do skrzyzowania z ulicą Kłodzką w Bielanach Wrocławskich, następnie umowną linią równoległą do ul. Sadowniczej do przecięcia z drogą ekspresową S8 (ok. 4,1 km). Granica zachodnia biegnie od 4,1 km dorgi S8 zachodnia krawędzią jezdni do przecięcia z grancą administracyjną Wrocławia, następnie wzdłuż tej granicy do przecięcia z ul. Rakietową (włącznie z węzłem Wrocław Południe). Dalej ul. Rakietową do AOW, następnie wschodnią jej krawędzią do przecięcia z linią kolejową przy ul. Żernickiej (bez węzła Wrocław Lotnisko).
    Od północy obszar chroniony JRG 4 sąsiaduje z obszarem chronionym JRG 1 i JRG 7, od zachodu z obszarem JRG 6 Kąty Wrocławskie, a od wschodu z JRG 9.
    Ponadto strażacy z JRG 4 chronią mieszkańców Bielan Wrocławskich, Zabrodzia, Mokronos Dolny oraz korzystających z autostrady A4 na odcinku od zjazdu Wirzbice/Krzeptów do mostu na rzece Ślęza.
    Strażacy mają do dyspozycji 5 samochodów gaśniczych, 4 samochody specjalne oraz 1 samochód operacyjny.
     Specjalność jednostki to Ratownictwo techniczne.

JRG 5 we Wrocławiu


Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP nr 5 we Wrocławiu
     ul. Kasprowicza 68, 51-137 Wrocław
     tel. +48 71 325 30 02
     e-mail: jrg5@kmpsp.wroclaw.pl
     Dowódca JRG: mł. bryg. Łukasz Kocia
     Zastępca dowódcy JRG: asp. sztab. Paweł Ruprecht

     Strażacy z jednostki Ratowniczo - Gasniczej nrr 5 mają pod opieką mieszkańców północnej części dzielnicy Psie Pole. Osiedla chronione to: Karłowice, Kłokoczyce, Kowale, Lesica, Ligota, Lipa Piotrowska, Miłostków, Mirowiec, Osobowice, Pawłowice, Polanka, Polanowice, Poświętne, Pracze Widawskie, Psie Pole, Rędzin, Różanka, Sołtysowice, Świniary, Widawa, Zakrzów, Zgorzelisko.
    Granica zachodnia biegnie korytem rzeki Odry do granic miasta do mostu kolejowego przy Grobli Kozanowskiej. Granica południowa przebiega od mostu kolejowego przy Grobli Kozanowskiej korytem rzeki Stara Odra i Kanałem Żeglugowym do mostu Bolesława Chrobrego, następnie osią jezdni ulicy Swojczyckiej, Mydlanej, Miłoszyckiej i wzdłuż ulicy Ceglanej oraz jej umownego przedłużenia do granic miasta. Granica północna - wschodnia biegnie od przecięcia rzeki Odry z granicą miasta wzdłuż do punktu przecięcia się granic gmin Wisznia Mała i Długołęka. Obszar chroniony JRG 5 obejmuje również teren gminy Długołęka.
    Od północy i zachodu obszar chroniony JRG 5 sasiaduje z obszarem chronionym JRG Trzebnica (KP PSP Trzebnica). Od południa z obszarem JRG 8 i JRG 7, a od wschodu z obszarem JRG Oleśnica (KP PSP Oleśnica).
    Strażacy mają do dyspozycji 2 samochody gasnicze, 4 samochody specjalne i 2 samochody operacyjne.
Specjalność jednostki Ratownictwo poszukiwawcze.


JRG w Kątach Wrocławskich


Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP nr 6 w Kątach Wrocławskich
     ul. T. Kościuszki 17, Kąty Wrocławskie
     tel. +48 71 316 61 56
     e-mail: jrg6@kmpsp.wroclaw.pl
     p.o. Dowódca JRG: p.o. mł. bryg. Paweł Błażejczyk
     Zastępca dowódcy JRG: kpt. Artur Wojciechowski

    Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 6 mieści się w Kątach Wrocławskich. Strażacy z JRG 6 chronią mieszkanców miasta i gminy Kąty Wrocławskie oraz gmin powiatu wrocławskiego: Jordanów Śląski, Mietków, Sobótka, Kobierzyce (z wyłączeniem Bielan Wrocławskiech, Wysoka i Ślęza).
    Granica wschodnia przebiega od przecięcia Autostradowej Obwodnicy Wrocławia z granicą administracyjną Wrocławia, nastepnie wzdłuż zachdniej krawędzi jezdni do umownej linii równoległej do Sadowniczej w Bielanach Wrocławkich do granicy administracyjnej gminy Kobierzyce.
    Strazacy z JRG 6 mają do dyspozycji 3 samochody gaśnicze i 1 samochód operacyjny.

JRG 7 we Wrocławiu


Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP nr 7 we Wrocławiu
     ul. Kosmonautów 274, 54-042 Wrocław
     tel. +48 71 358 42 24
     e-mail: jrg7@kmpsp.wroclaw.pl
     p.o. Dowódca JRG: kpt. Tomasz Szwajnos
     p.o. Zastępca dowódcy JRG: kpt. Rafał Golik

     Strażacy z Jednostki Ratowniczo - Gasniczej nr 7 chronią mieszkańców pólnocno - wschodniej części dzialnicy Fabryczna, a dokładniej mieszkańców następujących osiedli: Gądów Mały, Kozanów, Kuźniki, Maslice, Pilczyce, Popowice, Janówek, Jarnołtów, Jerzmanowo, Marszowice, Mokra, Pracze Odrzańskie, Ratyń, Stabłowice, Strachowice, Osiniec, Złotniki, Żar, Żerniki.
    Granica północna przebiega południowym brzegiem rzeki Odry od mostu Milenijnnego do granic miasta. Granica wschodnia biegnie osią jezdni ulicy Milenijnej od rzeki Odry, dalej osią jezdni ulicy Na ostatnim Groszu, estakadą Gądowianka do miejsc przecięcia z torami kolejowymi. Granica południowa przebiega od przecięcia estakady Gądowianka z torami kolejowymi linią torów kolejowych do Autostradowej Obwodnicy Wroclawia, nastepnie AOW obejmując węzeł Wrocław Lotnisko od wiaduktu nad ul. Rakietową, dalej ul. Rakietową do granic miasta. Granica zachodnia pokrywa się z granicami administracyjnymi miasta.
    Od północy obszar chroniony JRG 7 sąsiaduje z obszarem chronionym JRG 5, od zachodu z obszarem JRG Środa Śląska (KP PSP Środa Śląska), od południa z obszarem chronionym JRG 4 i JRG Kąty Wrocławskie, a od wschodu z JRG 1.
Strażacy mają doi dyspozycji 4 samochody gaśnicze, 4 samochody specjalne i 1 samopchód operacyjny.

JRG 8 we Wrocławiu


Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP nr 8 we Wrocławiu
     ul. Ołbińska 21, 50-233 Wrocław
     tel. +48 71 320 70 61
     e-mail: jrg8@kmpsp.wroclaw.pl
     Dowódca JRG: mł. bryg. Ryszard Ziajor
     Zastępca dowódcy JRG: bryg. Maciej Mazurek

     Strażacy z Jednostki Ratowniczo - Gasniczej nr 8 chronią mieszkańców północno - wschodniej częśći dzielnicy Śródmieście i południowej części dzielnicy Psie Pole we Wrocławiu, a dokładniej mieszkańców następujących osiedli: Ołbin, Nadodrze i Kleczków.
     Granica północna przebiega od mostu kolejowego przy Grobli Kozanowskiej (wyłącznie) korytem Starej Odry do mostu Warszawskiego (wyłącznie). Granica wschodnia biegnie od mostu Warszawskiego (włącznie) ulica Jedności Narodowej do skrzyżowania z ulicą Wyszyńskiego, następnie osią jezdni ulicy Wyszyńskiego obejmując numery parzyste do mostu Pokoju (wyłącznie). Granica południowa biegnie południowym brzegiem Odry Górnej (zwyłączeniem wyspy Tamka i elektrowni wodnej), Odry Odry Połudnowej i Odry Dolnej do mostu kolejowego przy Grobli Kozanowskiej. Granica zachodnia przebiega od mostu Sikorskiego korytem rzeki Odra Północna i Odra Dolna do połączenia z korytem starej Odry, obejmując most Dmowskiego oraz most kolejowy na przedłużeniu ul. Gnieźnieńskiej.
     Od północy obszar chroniony JRG 8 graniczy z obszarem chronionym JRG 5, od zachodu i od południa z obszarem JRG 1, od wschodu z JRG 2.
Strażacy mają do dyspozycji 2 samochody gaśnicze, 4 samochody spoecjalne i 1 samochód operacyjny.

JRG 9 we Wrocławiu


Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP nr 9 we Wrocławiu
     ul. Borowska 138, 50-552 Wrocław
     tel. +48 71 368 22 96, 0 71 336 40 82
     e-mail: jrg9@kmpsp.wroclaw.pl
     Dowódca JRG: mł. bryg. Robert Garbaciak
     Zastępca dowódcy JRG: mł. bryg. Łukasz Turski

     Strażacy z Jednostki Ratowniczo - Gasniczej nr 9 chronią mieszkańców centralnej części dzielnicy Krzyki we Wrocławiu, a dokładnie następujące osiedla: Borek, Gaj, Glinianki, Huby, Krzyki, Lamowice Południe, Ołtaszyn, Tarnogaj, Wojszyce, Partynice.
    Granica pólnocna przebiega od wiaduktu kolejowego na ul. Zaporowską południową skarpą nasypu kolejowego do wiaduktu nad ul. Dyrekcyjną. Granica wschodnia biegnie kolejowego nad Dyrekcyjną zachodnią skarpą toru do granicy administracynej gminy Siechnice. Następnie wzdłuż granicy administracyjnej gminy Żórawina. Granica zachodnia biegnie od wiaduktu kolejowego nad ul. Zaporowską, następnie osią jezdni ul. Zaporowskiej do placu Hirsfelda (wyłącznie), dalej do placu Powstańców Śląskich. Następnie zachodnim skrajem torowiska tramwajowego do ul. Racławickiej, osią jezdni ul. Racławickiej do wiaduktu kolejowego, dalej projektowaną ulica (przedłużenie ul. Racławickiej) do rzeki Ślęza. Dolej korytem rzeki Ślęza do autoistrady A4 (ok. 154,6 km). Granica południowa przebiega od przecięcia autostrady A4 z rzeką Ślęza południowym krańcem A4 do torów kolejowych, następnie wzdłuż torów do skrzyżowania z ulicą Kłodzką w Bielanach Wrocławskich (bez przejazdu kolejowego) do porzecięcia z granicą administracyjną gminy Żórawina. Obszar chroniony obejmuje miejscowości Wysoka i Ślęza w gminie Kobierzyce.
Strażacy mają do dyspozycji 2 samochody gasnicze, 2 samochody specjalne i 1 samochód operacyjny.
Specjalność jednostki to Ratownictwo wysokościowe.
ALL RIGHTS RESERVED KM PSP Wrocław