Kontakt

Komenda Miejska PSP Wrocław
Kręta 28
50-233 Wrocław
tel. +48 71 320 70 04
fax +48 71 320 70 05
e-mail: wroclaw@kmpsp.wroclaw.pl

Statystyki
2012
2013
2014
2015
2016

Statystyki w roku 2016

     W roku 2016 łączna ilość interwencji jednostek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wyniosła 10 398 zdarzeń. Na tę liczbę złożyły się:
  • pożary - 2 762
  • miejscowe zagrożenia - 6 234
  • alarmy fałszywe - 1 402

    W porównaniu do roku 2015 liczba interwencji zmniejszyła się o 2 484 zdarzenia. Porówanie roku 2015 i 2016 przedstawia tabela poniżej:

    Wykres poniżej przedstawia liczbę interwencji jednostek Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu w rozbiciu na obszary chronione poszczególnych JRG w roku 2016 i 2015.
    Tabela oraz wykres znajdujące się poniżej przedstwaiają interwencje w latach 2016 i 2015 w rozbiciu na miesiące.

ALL RIGHTS RESERVED KM PSP Wrocław