Kontakt

Komenda Miejska PSP Wrocław
Kręta 28
50-233 Wrocław
tel. +48 71 320 70 04
fax +48 71 320 70 05
e-mail: wroclaw@kmpsp.wroclaw.pl

Statystyki
2012
2013
2014
2015
2016

Statystyki w roku 2013

     W roku 2013 łączna ilość interwencji jednostek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wyniosła 11817 zdarzeń. Na tę liczbę złożyły się:
  • pożary - 3210
  • miejscowe zagrożenia - 7594
  • alarmy fałszywe - 1013

    W porównaniu do roku 2012 liczba interwencji zmalała o 499 zdarzeń. Porówanie roku 2013 i 2012 przedstawia tabela poniżej:

    Wykres poniżej przedsawia liczbę interwencji jednostek Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu w rozbiciu na obszary chronione poszczególnych JRG w roku 2013 i 2012.
    Tabela oraz wykres znajdujące się poniżej przedstwaiają interwencje w latach 2013 i 2012 w rozbiciu na miesiące.
ALL RIGHTS RESERVED KM PSP Wrocław