Kontakt

Komenda Miejska PSP Wrocław
Kręta 28
50-233 Wrocław
tel. +48 71 320 70 04
fax +48 71 320 70 05
e-mail: wroclaw@kmpsp.wroclaw.pl

Statystyki
2012
2013
2014
2015
2016

Statystyki w roku 2012

     W roku 2012 łączna ilość interwencji jednostek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wyniosła 12316 zdarzeń. Na tę liczbę złożyły się:
  • pożary - 4193
  • miejscowe zagrożenia - 7052
  • alarmy fałszywe - 1071

    W porównaniu do roku 2011 liczba interwencji wzrosała o 244 zdarzenia. Porówanie roku 2012 i 2011 przedstawia tabela poniżej:

    Wykres poniżej przedsawia liczbę interwencji jednostek Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu w rozbiciu na obszary chronione poszczególnych JRG w roku 2012 i 2011.
    Tabela oraz wykres znajdujące się poniżej przedstwaiają interwencje w latach 2012 i 2011 w rozbiciu na miesiące.
ALL RIGHTS RESERVED KM PSP Wrocław