Kontakt

Komenda Miejska PSP Wrocław
Kręta 28
50-233 Wrocław
tel. +48 71 320 70 04
fax +48 71 320 70 05
e-mail: wroclaw@kmpsp.wroclaw.pl

Statystyki
2012
2013
2014
2015
2016

Europejski Numer Alarmowy 112


   Komisja Unii Europejskiej zachęca, by każdego roku 11 lutego poprzez przeróżne działania skierowane do mieszkańców przypominać o numerze 112, wspólnym dla wszystkich numerze alarmowym. Taką działalność rozpoczęła Finlandia w roku 1997. Obchody Erupejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112 mają na celu podniesnie świadomości obywateli jak funkcjonuje numer 112.
   Numer Alarmowy 112 nalezy wykorzystywać wtedy, gdy nie umiemy zidentyfikować zagrożenia w wymiarze 3 aktualnych numerów ratunkowych, zaczynających się od "9" lub kiedy wymagana jest interwencja wszystkich służb równocześnie. Z numerem 112 w dalszym ciągu funkcjonują dotychczasowe numery alarmowe, czyli:
  • Straż Pożarna - 998,
  • Pogotowie Ratunkowe - 999,
  • Policja - 997,

Co się stanie, gdy zadzwonimy po numer 112?


   Operator odbierze nasze zgłoszenie (również w języku obcym) i zajmie się nim bezpośrednio lub przekaże je do odpowiednich służb (Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej lub Policji). Nalezy podać swoje nazwisko, adres i numer telefonu. Dane te są niezbędne do zidentyfikowania rozmówcy, a w szczególności uniknięcia wielokrotnych zgłoszeń dotyczących tego samego zdarzenia. Nie rozłączajmy się, jeżeli dodzwoniłeś się pod numer 112 przez pomyłkę! Powiedz operatorowi, że wszystko jest w porządku, a numer wybrałes przez pomyłkę.

Kiedy dzwonić na "112"?

   Numer ten służy wyłącznie do powiadamiania w nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia, np.: pożary, wypadki drogowe, kradzieże, włamania, w przypadku użycia przemocy, nagłe omdlenia i utrata świadomości, poważne uszkodzenie ciała i silne krwawienie, przypadki porażenia prądem, rozpoznania osoby poszukiwanej przez Policję, inna nagła sytuacja zagrażająca zdrowiu, życiu lub bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu.
   Adresy stron propagujących i dostarczających informacje na temat zasad korzystania i funkcjonowania numeru alarmowego 112.
ALL RIGHTS RESERVED KM PSP Wrocław