Kontakt

Komenda Miejska PSP Wrocław
Kręta 28
50-233 Wrocław
tel. +48 71 320 70 04
fax +48 71 320 70 05
e-mail: wroclaw@kmpsp.wroclaw.pl

Statystyki
2012
2013
2014
2015
2016


27 listopada 2017 r.


Ćwiczenia wrocławskich strażaków pn. "Pożary lokomotyw spalinowych"

   W dniu 24.11.2017 o godz.9:00 na terenie firmy Trakcja PRKiL S.A. odbyły się ćwiczenia pn. „Pożary lokomotyw spalinowych”. Podczas części teoretycznej pracownicy firmy przedstawili tematy z zakresu budowy lokomotyw spalinowych, urządzeń przeciwpożarowych montowanych na lokomotywach oraz zasady obowiązujące na kolei podczas powstania pożaru na pociągu lub pojeździe kolejowym.
   Druga część ćwiczeń odbyła się na bocznicy kolejowej i polegała na zainscenizowaniu pożaru lokomotywy spalinowej SM42. Przećwiczono, procedury postępowania maszynisty podczas pożaru, gaszenie przy użyciu gaśnic proszkowych, przekazywanie informacji o zdarzeniu poprzez służby dyżurne oraz po dojeździe zastępów Komendy Miejskiej PSP podjęte zostały bardzo sprawne działania ratowniczo-gaśnicze.
   Na koniec strażacy mieli okazję praktycznie zapoznać się z lokomotywami SM42 i 6Dg.

Opracowanie: mł.bryg. Mariusz Piasecki


ALL RIGHTS RESERVED KM PSP Wrocław