Kontakt

Komenda Miejska PSP Wrocław
Kręta 28
50-233 Wrocław
tel. +48 71 320 70 04
fax +48 71 320 70 05
e-mail: wroclaw@kmpsp.wroclaw.pl

Statystyki
2012
2013
2014
2015
2016


24 listopada 2017 r.


KOMUNIKAT

   Naczelnik Wydziału Kadr Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu informuje, że planowane jest zapełnienie wakatu w tut. komendzie.

   Stanowisko młodszego specjalisty (docelowo starszego specjalista ) w codziennym rozkładzie czasu służby w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym.

   Zainteresowanych, czynnych w służbie funkcjonariuszy prosimy o kontakt z naczelnikiem wydziału kontrolno-rozpoznawczego tel. 71 3207021ALL RIGHTS RESERVED KM PSP Wrocław